Regulament card


Regulamentul Oficial al Programului de Fidelitate al CMI Dr. Boata Duta M. Sorin la data de 10.07.2018 (“Regulamentul Oficial”)

CMI Dr. Boata Duta M. Sorin, cu sediul in localitatea Voluntari judetul Ifov, Str. Intrarea Marului nr.6, cod unic de inregistrare 36133939, reprezentata prin Reprezentant Legal Boata Duta M. Sorin, CI IF 341777, CNP 1790122421541, (denumit in continuare “Organizatorul”).

Regulament Oficial 
al Programului de Fidelitate CMI Dr. Boata Duta M. Sorin,
(“Regulamentul Oficial”)


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI INFORMAREA PUBLICULUI
 
Acest program de fidelitate este organizat si desfasurat de CMI Dr. Boata Duta M. Sorin, cu sediul in localitatea Voluntari judetul Ifov, Str. Intrarea Marului nr.6, cod unic de inregistrare 36133939, reprezentata prin Reprezentant Legal Boata Duta M. Sorin, CI IF 341777, CNP 1790122421541, (denumita in continuare “Organizatorul”). 

Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).
 
Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la program, pentru consultare, in sediul CMI Dr. Boata Duta M. Sorin si pe                                       site-ul 
http://dentist.sorinboata.com.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in mod public.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI 

Programul de fidelitate este organizat si se desfasoara in sediul CMI Dr. Boata Duta M. Sorin

SECTIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI 

Programul de fidelitate a fost lansat la data de 01 Iulie 2018 si are durata nedeterminata. Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea sau modificarea programului. Instiintarea referitoare la incetarea programului va fi afisata de CMI Dr. Boata Duta M. Sorin cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii in sediul acestuia si pe site-ul
http://dentist.sorinboata.com
Programul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE
 
Poate fi membru al programului de fidelitate CMI Dr. Boata Duta M. Sorin orice persoana fizica  care a implinit 18 ani (denumit in continuare “Participantul”). La program poate participa numai prin completarea si semnarea formularului de inscriere. Formularele de inscriere sunt accesibile sub doua formea fizica in sediul CMI Dr. Boata Duta M. Sorin.

Participantul este obligat sa completeze integral formularul de inscriere, cu date reale si citet.

Participantul este, de asemenea, obligat sa completeze toate campurile marcate ca obligatorii in formularul de inscriere. Aceste campuri sunt: nume, prenume, CNP, data nastere, gen, localitate, strada, numar, judet/sector, telefon, email, semnatura.

Formularul nesemnat sau continand date incomplete sau eronate nu este valid, ceea ce atrage dupa sine imposibilitatea folosirii  punctelor acumulate pe card si imposibilitatea accesului la discount-ul direct valabil cu cardul de fidelitate CMI Dr. Boata Duta M. Sorin, cardul respectiv ramanand la starea de card temporar, astfel cum acesta este definit in cuprinsul prezentului Regulament Oficial, adica fara date in sistem. Completarea corecta a talonului si predarea lui activeaza starea de card cu date in sistem, cu acces la folosirea punctelor acumulate si la discount direct.

SECTIUNEA 5. CARDUL DE FIDELITATE CMI Dr. Boata Duta M. Sorin

La baza programului de fidelitate se afla cardul de fidelitate CMI Dr. Boata Duta M. Sorin destinat clientilor CMI Dr. Boata Duta M. Sorin

Cardul de fidelitate CMI Dr. Boata Duta M. Sorin ofera participantilor posibilitatea de a acumula puncte de fidelitate cu ocazia fiecarui tratament efectuat in cadrul CMI Dr. Boata Duta M. Sorin

SECTIUNEA 6. UTILIZAREA PROGRAMULUI 


Odata cu realizarea unui tratament stomatologic in cadrul clinicii CMI Dr. Boata Duta M. Sorin pacientul va achita contravaloarea serviciilor prestate in conformitate cu devizul medical realizat si cu costurile manoperelor medicale afisate in cadrul cabinetului precum si pe site-ul acestuia la adresa
http://dentist.sorinboata.com

Pentru fiecare 100 RON achitati pacientul va acumula 1 punct de fidelitate, achivalent cu suma de 10 RON.

Nu se acorda niciun punct pentru sume mai mici de 100 RON; de asemenea se va acorda cate 1 punct de fidelitate doar pentru multiplii de 100 RON

Pacientul sau apartinatorii acestuia trebuie sa acumuleze un minim de 10 puncte pe cadrul respectiv pentru a putea sa le foloseasca.

Punctele acumulate pot fi folosite doar in cadrul anului calendaristic curent; la data de 01.Ianuarie a fiecarui an numarul de puncte de pe cadrul de fidelitate devine zero.

Punctele astfel acumulate pot fi folosite pentru orice tratament in cadrul cabinetului CMI Dr. Boata Duta M. Sorin, cu exceptia promotiilor in vigoare la momentul respectiv; cu ajutorul lor se poate achita contravaloarea unui intreg tratament sau doar a unei parti din tratament.

Pacientul va fi informat cu ocazia fiecarui tratament/utilizare a cardului de fidelitate cu privire la numarul de puncte acumulate.

SECTIUNEA 7. CARDURILE NEFOLOSITE
 
CMI Dr. Boata Duta M. Sorin isi rezerva dreptul de a anula orice card de fidelitate dupa o perioada de 12 luni de neutilizare sau care a fost folosit incalcandu-se oricare dintre prevederile prezentului regulament sau ale dispozitiilor legale.

Cardurile, odata anulate, nu vor mai fi reactivate. Posesorul cardului de fidelitate respectiv va pierde, de asemenea, dreptul de a beneficia de punctele acumulate pe cardul anulat si orice alte beneficii atasate cardului de fidelitate respectiv, insa va putea solicita emiterea unui nou card de fidelitate, completand un nou formular de inscriere. 

 

SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

Prin semnarea formularului de inscriere Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Prin semnarea formularului de inscriere, participantul isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a CMI Dr. Boata Duta M. Sorin precum si pentru prelucrarea acestor date in scopul acordarii de beneficii conform politicii CMI Dr. Boata Duta M. Sorin, in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la CMI Dr. Boata Duta M. Sorin.

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata Programului si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la Program si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.  

Participantii au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei( art. 18). 

Astfel, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. 
in cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL OFICIAL 

Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare in mod gratuit oricarui participant la program in sediul CMI Dr. Boata Duta M. Sorin. Pentru informatii suplimentare, se poate accesa adresa de site http://dentist.sorinboata.com. Prin participarea la acest Program, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 10. LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.


Reprezentant legal CMI Dr. Boata Duta M. Sorin 

Dr. Boata Duta Sorin

 

Data: 01.07.2018

 

______________________________________________________